Stavba plastového jezírka

Stavba plastového zahradního jezírka

Stavba zahradního jezírka za využití hotového plastového výlisku je velice podobná stavbě fóliového jezírka. Pouze si musíte dát pozor na větší přesnost -vykopaný otvor musí odpovídat tvaru plastové nádrže, neboť ta se nedá plasticky formovat.

Plánování stavby plastového jezírka

Nejdříve vyberte vhodný typ plastového výlisku a položte ho na zvolené místo. Pískem nebo provazem vyznačte obrys celé nádrže. Použijte olovnici spuštěnou z hrany nádrže na zem, abyste byli dostatečně přesní. Poté rýčem odhrňte asi 15 cm široký pruh trávníku po celém obvodu výlisku. Plastovou nádrž znovu položte na odhalenou zem a obtiskněte jej. Tím získáte obrys nejhlubší části zahradního jezírka.

 Hloubení jámy pro plastové jezírko

Na rozdíl od fóliového jezírka musíte jámu pro plastové jezírko hloubit od nejhlubší části ve středu směrem k okraji. Rozdílně hluboké stupně plastového výlisku postupně co nejpřesněji vymodelujte v jámě.  Dno výkopu i každé stupňovité pásmo by mělo být o zhruba 10 cm hlubší a širší než vlastní výlisek nádrže. Do vyhloubené jámy by měl výlisek přesně zapadnout. Vzniklé meziprostory později dosypete pískem.

Usazení výlisku do jámy

Během výkopových prací plastový výlisek několikrát do jámy vložte, abyste vyzkoušeli, zda nádrž pasuje přesně do připraveného otvoru. Před definitivním usazením nádrže pečlivě uhlaďte a uduste dno i stěny a odstraňte z nich veškeré ostré kameny. Vodováhou překontrolujte, jestli jsou dno i okraje zahradního jezírka rovné. Pokud tomu tak není, dosypte nerovnost pískem. Na závěr dno zasypte 10 cm silnou rovnoměrnou vrstvou písku. Udusejte ho a naposledy dno a okraje překontrolujte vodováhou ve všech směrech.

Poté plastový výlisek napusťte vodou. V této fázi stavby již se zahradním jezírkem nemanipulujte. Začistěte okraj nádrže a díry vysypte pískem. Okolí nádrže doplňte dekorativními oblázky nebo štěrkem. Do pásma kolem břehu vysaďte jednotlivé rostliny, které můžete doplnit kačírkem.