Stavba fóliového jezírka

Stavba fóliového zahradního jezírka

Naplánování stavby zahradního jezírka

Stavba foliového jezírka začíná vyměřením jeho obrysu do stávající plochy zahrady. Dobře si rozmyslete, jak velkou a hlubokou nádrž vytvoříte. Až se dopracujete k optimálnímu umístění, tvaru a velikosti jezírka, požadovaný obrys pro vyhloubení základů zahradního jezírka vyznačte pomocí provazu, případně vykolíkujte.

Naplánujte a vyznačte také jednotlivé zóny jezírka lišící se hloubkou. Budete mít přesnější představu o upořádání v nádrži. Pásma od břehu přes bažinu a mělčinu až po hlubokou vodu vytváří různorodé prostředí pro rostliny i živočichy. Jednotlivé zóny by měly být zakončeny lemem, který zabrání sjíždění materiálu nebo rostlin do nižších vrstev nádrže.

Hloubení jámy pro zahradní jezírko

Nejdříve odstraňte trávník, následně vykopejte nejmělčí zóny a dále pokračujte směrem do středové nejhlubší části. Dbejte na to, aby přechody mezi jednotlivými pásmy byly postupné. Zejména se to týká břehu jezírka. K požadované hloubce jezírka nezapomeňte přičíst zhruba 10 cm na vrstvu písku.

Menší jezírko zvládnete vykopat sami, u větších jam se již neobjedete bez mechanizačních prostředků. Vždy se ale snažte dodržet tvar základů – průběžně kontrolujte jednotlivé hloubky jámy. Pomocí vodováhy zajistíte stejnou výšku okraje jezírka. Když jámu dokončíte, vykopejte okolo celého okraje lem asi 100 cm široký pro pozdější uložení kamenů.

Pokládání fólie pro zahradní jezírko

Po vykopání nasypejte na dno jámy asi 10 cm silnou vrstvu písku. Po dokončení stavby pak postupně dojde k nánosu splaveného materiálu z boků nádrže. Jednotlivá terasovitá pásma překryjte vrstvou písku asi 5 cm silnou, na šikmé břehy pokládejte většími valouny nebo oblázky. Vyvarujte se kamenů s ostrými hranami nebo takových, které by mohly negativně ovlivňovat kvalitu vody.

Následně přesně změřte velikost podkladní textilie a fólie. Jámu nejdřív pokryjte ochrannou textilií, která zabrání protržení fólie. Fólii pro jezírko položte na tuto ochrannou textilii a opatrně vytvarujte podle tvaru dna jámy. Vyvarujte se toho, abyste fólii nikde příliš nenapínali. V místech zvýšeného pnutí by mohly vzniknout trhliny, které by se velmi obtížně hledaly a opravovaly. Po položení fólie máte v podstatě stavbu zahradního jezírka hotovou.