Stavba zahradního jezírka

Materiál na stavbu zahradního jezírka

Zahradní jezírka se dají stavět v zásadě dvěma způsoby, jež jsou dány materiálem, který je třeba položit na dno nádrže. Nejčastěji se zahradní jezírko staví za využití fólie, která nabízí větší svobodu při tvarování dna a stěn nádrže. Další možností jsou již hotové plastové výlisky, které se usazují do vyhloubené jámy pro zahradní jezírko. Jejich výhodou je mnohem větší odolnost proti protržení a následnému úniku vody z jezírka.

Postup při stavbě zahradního jezírka

Vlastní stavbě zahradního jezírka předchází výběr vhodného místa na pozemku zahrady. Pokud máte prostor vybraný, vyznačte tvar, velikost a profil nádrže. Poté odstraňte svrchní vrstvu s trávníkem a pokračujte v hloubení jednotlivých stupňovitých pásem. Výkopové práce můžete provádět vlastními silami či za pomocí stavební techniky.

Pokud využijete fólii, nejdříve pod ní položte ochrannou textilii, abyste snížili riziko protržení. U plastového výlisku si dejte pozor na přesný tvar jámy a kontrolujte vodováhou, aby nádrž byla rovná. Případné nerovnosti dorovnejte pískem. Po usazení fólie či plastové nádrže můžete osázet okraje zahradního jezírka rostlinami a kačírkem.