Zahradní jezírka

Zahradní jezírko je oblíbeným doplňkem zahrady

Zahradní jezírka jsou vyhledávaným stavebním prvkem zahrad. Při výběru jejich polohy byste měli brát ohled na celkové rozvržení a styl vaší zahrady. Ideálně by se mělo situovat do centrální části zahrady. Pokud ovšem střed pozemku není zároveň nejníže položeným místem, budete muset vybrat vhodnější prostor.

Stavba zahradního jezírka

Pro stavbu zahradního jezírka můžete použít dva základní materiály – plastové fólie nebo hotové plastové nádrže, jejichž výhodou je snadné usazení do terénu a menší náchylnost k poškození. Předností jezírkových fólií, jež se používají častěji, je oproti hotovým nádržím jejich tvarovatelnost. Stavbu fóliové nádrže zvládnete vlastními silami. Vybudování plastového jezírka je náročnější na přesnost při hloubení základové jámy.

Oživte zahradní jezírko

Po výstavbě zahradního jezírka byste měli jeho dno, stěny a okraje osázet vodními rostlinami. Vytvoříte tak přirozený biotop, jenž se stane velmi lákavým pro vodní živočichy, kteří se v jezírku velmi brzy objeví. Do zahradního jezírka také můžete vysadit vhodné druhy ryb.

Čištění zahradního jezírka

Pokud zahradní jezírko postrádá přítok vody, velmi rychle bude ohroženo znečištěním. Samočisticí schopnost nádrže můžete zlepšit vhodně zvolenou velikostí plochy a hloubky, ale především rostlinami, které jsou schopny spotřebovat nadbytek živin jezírku. Vodní flóra je také zdrojem kyslíku. Požadované čistoty vody také dosáhnete, pokud do zahradního jezírka nainstalujete vodní čerpadla a filtry.